HEAD ITC4

Địa chỉ : 106 Nguyn Hu, P. Phú Đc, TX Bình Long

Điện thoại :0271.3682346 - 3666588   

Fax :0271.3682346

Ngày thành lập : 13/01/2007

028 38 425 523