HEAD ITC3

Địa chỉ : 949 Phú Ring Đ, P. Tân Thin, TX Đng Xoài

Điện thoại :0271.3881349   

Fax :0271.3881349

Ngày thành lập : 01/6/2000

028 38 425 523