Cửa Hàng Kim Hoàn Lê Lợi

Ca hàng Kim Hoàn Lê Li

Địa chỉ : 50 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại :028.38295413 – 38227107 – 38290978

Fax          :028.38222904

028 38 425 523