Những sự kiện nổi bật của Head ITC #1 - 439 Trường Chinh, Tân Bình

Với phương châm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Head ITC #1 đã không ngừng phát triển, ...

08/01/2021: CHƯƠNG TRÌNH LXAT, RA MẮT, CHẠY THỬ XE (4S) ĐH Văn Hiến TP.HCM

08/01/2021: CHƯƠNG TRÌNH LXAT, RA MẮT, CHẠY THỬ XE

Chương trình LXAT, chạy thữ và ra mắt xe mới (Diễn ra: 18/10/2020)

Chương trình LXAT, chạy thữ và ra mắt xe mới (Diễn ra: 18/10/2020)

Chạy Roadshow (Ngày: 22/09/2020)

Cùng ITC khám phá mọi hành trình Trình diễn Roadshow với các dòng xe mới, thịnh hành ...

Phát sóng trực tiếp | Gỉai đua xe Moto GP (Diễn ra: 20/09/2020)

Đua xe mô tô phân khối lớn Đây là một môn thể thao rất phổ biến trên thế giới ngày nay, hầu như các ...

Phát sóng trực tiếp | Gỉai đua xe Moto GP (Diễn ra: 13/09/2020)

Đua xe mô tô phân khối lớn Đây là một môn thể thao rất phổ biến trên thế giới ngày nay, hầu như các ...

Chạy Roadshow (Ngày: 25/08/2020)

Cùng ITC khám phá mọi hành trình Trình diễn Roadshow với các dòng xe mới, thịnh hành ...

Chương trình LXAT, chạy thữ và ra mắt xe mới (Diễn ra: 19/07/2020)

Chương trình LXAT, chạy thữ và ra mắt xe mới (Diễn ra: 19/07/2020)

028 38425523